Moreno Valley

Moreno Valley, 18 x 24, oil on panel, 2009